VENDIM NR. 65 DATE 21.12.2022

 • VENDIM NR. 65 DATE 21.12.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 65 DATE 21.12.2022

  Duke u mbështctur në V KM 955 datë 07. 12.20 16 “Për përcaktimin e kritereve,dokumentacionit
  dhe masës së Ndihmës Ekonomike”, Udhëzimit Nr.5 datë 17.02.2017 “Mbi përdorimin e fondit
  të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% si dhe VKB nr. l datë 28.02.2022, për
  muajin Nëntor 2022 Sektori i Shërbimeve Sociale propozoi të përdoret deri në 6% e fondit
  5.623.922 Lekë pra të trajtohen 78 familje me një fond 335.605 lekë

   Shkarko aktin