VENDIM NR. 02 DATE 21.06.2023

 • VENDIM NR. 02 DATE 21.06.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 02 DATE 21.06.2023

   MBI VERTETIMIN E MANDATEVE TE ANETAREVE TE KESHILLIT
  Keshilli i Bashkise Malesi
  e Madhe ne mbledhjen e tij te dates 21/06/2023. Bazuar n£ liejit
  nr
  .139/2015 “Per veteqeverisjen vendoreneni 48 pika 6 eerma b.neni 50. Keshilli Bashkiak
  mbeshtetur ne raportin e Komisionit te vendimit te mandateve ne mbledhjen
  e konstituimit

   

   Shkarko aktin