VENDIM NR. 09 DATE 20.07.2023

 • VENDIM NR. 09 DATE 20.07.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 09 DATE 20.07.2023

   Duke u mbeslUelur ne VKM 955 date 07.12.2016 Per percaktimin e kritereve,dokumentacionit
  dhe mases sg Ndihmes Ekonomike, IJdhezimit Nr.5 date 17.02.2017 Mbi pgrdorimin e fondit
  te kushtezuar per bllokndihmen ekonomike deri ne 6% si dhe VKB nr.1 date 28.02.2023, per
  muajin Maj 2023 Sektori i Sherbimeve Sociale propozoi tg pgrdoret deri ng 6% e fondit
  5.952
  .570 Lekg pra tg trajtohen 77 familje me njg fond 356.842 lekg.

   Shkarko aktin