Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Malësi e Madhe, Shkurt 2024