VENDIM NR. 04 DATE 08.01.2024

 • VENDIM NR. 04 DATE 08.01.2024

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 04 DATE 08.01.2024

   PER MIRATIM1N E PLANIT TE AKTIVITETEVE TE KESHILLIT
  BASHKIAK
  MALESI E MADHE PER VITIN 2024
  Keshilli Baslikiak Malesi
  e Madhe, ne mbledhjen e dates 08.01.2024, lie zbatim te
  ligjit nr. 139 / 2015 “Per veteqeverisjen vendore” dhe rregullores Per organizimin dhe
  funksionimin
  e Keshillit Bashkiak, me propozim te Kryetarit te Keshillit

   Shkarko aktin