VENDIM NR. 07 DATE 08.01.2024

 • VENDIM NR. 07 DATE 08.01.2024

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 07 DATE 08.01.2024

   MIRATIMIN E PERBERJES SE KOMISIONEVE TE PERHERSHME TE KESHILLIT
  BASHKIAK MALESI
  E MADHE
  Keshilli i Bashkise Malesi e Madhe ne mbledhjen e tij te dates 18/01/2024. Bazuar ne ligjin
  nr.139/2015 Per veteqeverisjen vendoreneni 8 pika 2,neni 9 pika l.l,germa b dhe d.neni
  53,neni 54 germa
  a,si dhe rregullorja e Keshillit Bashkiak Malesi e Madhe e miratuar me vendim
  Nr 17 date 30.04.2020 neni 31. Keshilli Bashkiak Malesi e Madhe pas diskutimeve .

   Shkarko aktin