VENDIM NR. 28 DATE 30.11.2023

 • VENDIM NR. 28 DATE 30.11.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 28 DATE 30.11.2023

   Duke u mbeshtetur ne VKM 955 date 07.12.2016 Per percaktimin e kritereve,dokumentacionit
  dhe masgs
  se Ndihmes Ekonomike”, Udhezimit Nr.5 date 17.02.2017 Mbi perdorimin e fondit
  te kushtezuar per bllok
  ndihmen ekonomike deri ne 6% si dhe VK.B nr.l date 28.02.2023, per
  muajin Tetor 2023 Sektori i Sherbimeve Sociale propozoi te perdoret deri ne 6% e fondit
  5.232
  .122 Leke pra te trajtohen 70 familje me nje fond 311.540 leke.

   Shkarko aktin