VENDIM NR. 26 DATE 30.11.2023

 • VENDIM NR. 26 DATE 30.11.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 26 DATE 30.11.2023

   uke u mbeshtetur ne VKM 955 date 07.12.2016 Per percaktimin e kritereve.dokumentacionit
  dhe mases se Ndihmes Ekonomike, Udhezimit Nr.5 date 17.02.2017 Mbi perdorimin e fondit
  te kushtezuar per bllokndihmen ekonomike deri lie 6% si dhe VKB nr. 1 date 28.02.2023, per
  muajin Guslit 2023 Sektori i Sherbimeve Sociale propozoi te perdoret deri ne 6% e fondit
  5.770.482 Leke pra te trajtohen 69 familje me nje fond 319.326 leke

   Shkarko aktin