VENDIM NR. 31 DATE 30.11.2023

 • VENDIM NR. 31 DATE 30.11.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 31 DATE 30.11.2023

   MERTIMIN E SHKOLLES 9-VJECARE HYSAJ, NJESIA ADMINISTRATIVE
  GRUEMIRE ME EMRIN “4-DESHMORET
  E LUFTES SE VORFES”.
  Ne mbeshtetje te ligjit nr. 139/2015 Per Veteqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1.7 germa b)
  vendosin emertimet e territoreve, objekteve dhe institucioneve nen juridiksionin e tyre, sipas
  kritereve te percaktuara me ligj; nenit 54 germa 11). Keshilli Bashkiak vendos per emertimin e
  iTugeve, shesheve, territoreve, institucioneve dhe objekteve ne juridiksionin e bashkise;
  Keshilli Bashkiak Malesi e Madhe ne mbledhjen e dates 30.11
  .2023

   Shkarko aktin