VENDIM NR. 33 DATE 29.12.2023

 • VENDIM NR. 33 DATE 29.12.2023

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 33 DATE 29.12.2023

   Duke u mbeshtetur ne VKM 955 datS 07.12.2016 “Per percaktimin e kritereve,dokumentacionit
  dhe mases se Ndihmes Ekonomike, Udhezimit Nr.5 date 17.02.2017 “Mbi perdorimin e fondit
  te kushtezuar per bllokndihmen ekonomike deri ne 6% si dhe VKB nr.1 date 28.02.2023, per
  muajin
  NENTOR 2023 Sektori i Sherbimeve Sociale propozoi te perdoret deri ne 6% e fondit
  5.584
  .287 Leke pra te trajtohen 73 familje me nje fond 335.299 Iekg

   Shkarko aktin