Kërkesë për shprehje interesi Kordinator Projekti dhe Specialist DMO, Projekti “Past 4 Future”

 • Kërkesë për shprehje interesi Kordinator Projekti dhe Specialist DMO, Projekti “Past 4 Future”

  Kërkesë për shprehje interesi Kordinator Projekti dhe Specialist DMO, Projekti “Past 4 Future”

   

   

          Koplik, me: 03/10/2018

  Nr. _______ Prot.

   

  Kërkesë për shprehje interesi

  Kordinator Projekti dhe Specialist DMO

  “PAST 4 FUTURE” – Promoting Accessible and Sustainable Tourism for Future-

  Në kuadër të zbatimit të projektit “PAST 4 FUTURE” – Promoting Accessible and Sustainable Tourism for Future-  Bashkia Malësi e Madhe shpall konkursin për 3 pozicione : 1 pozicion Kordinator Projekti dhe 2 pozicione Specialist DMO Projekti  “PAST 4 FUTURE” ,përfshin partnerë nga Italia (vend i Bashkimit Europian), Mali i zi dhe  Shqipëria (kandidat për në BE) .

  Pjesëmarrja në këtë projekt është e rëndësishme dhe lidhet ngushtë me implementimin e Strategjisë së BE-së në kuadrin e Instrumentit të Ndihmes së para-Anëtarësimit (IPA). Nëpërmjet këtij projekti synohet  promovimi i turizmit të pranueshëm dhe të qëndrueshëm për të ardhmen.

  Kliko linkun për më shumë:

  Kërkesë për shprehje interesi Kordinator Projekti dhe Specialist DMO “PAST 4 FUTURE”.