Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 74 Dt: 27.11.2020

 • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr: 74 Dt: 27.11.2020

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR.74 DATE 27.11.2020

  “Këshilli Bashkiak Malësi e Madhe në mbledhjen e tij të datës 27.11.2020, mbështetur në
  aktin normativ nr.3 datë 15.03.2020  neni 5, me propozim të Kryetarit të Bashkisë , në mbështetje
  të Ligjit nr. 139/2015. Për vetqeverisjen vendore neni 9 pika 1.7/a të Ligjit 112/2013 “Për dekoratat, titujt
  e nderit, medaljet, dhe titujt vendor të nderit në Republiken e Shqipërisë.”

   Shkarko aktin