Njoftim

  • Njoftim

    Bashkia Malesi e Madhe fton te githe grupet e interesit te Njèsisè Administrative Kelmend te behen pjese e dègjeses publike për hartimin “Projekt Paketen Fiskale” dhe “Projekt Buxhetin” 2023
    Diten e shtune me date 29.10.2022 ne oren 11:00 ne qender Tamare perballe njesise administrative.

    Prania juaj eshte e rendësishme.