VENDIM NR. 47 DATE 31.10.2022

 • VENDIM NR. 47 DATE 31.10.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 47 DATE 31.10.2022

  PER “ DETAJIMIN E TATIMIT MBI TE ARDHURAT PERSONALE PER NJESITE E
  VETEQEVERISJES VENDORE PER 4-MUJORIN E TRETE TE V1T1T 2021“


   Shkarko aktin