VENDIM NR. 51 DATE 23.11.2022

 • VENDIM NR. 51 DATE 23.11.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

  VENDIM

  NR. 51 DATE 23.11.2022

  Duke u mbështetur në VKM 955 datë 07.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve,clokumentacionit
  dhe masës së Ndihmës Ekonomike”, Udhëzimit Nr.5 datë 17.02.2017 “Mbi përdorimin e fondit
  të kushtëzuar për bllok-ndilunën ekonomike deri në 6% si dhe VKB nr.l datë 28.02.2022, për
  muaj in Tetor 2022 Sektori i Shërbimeve Sociale propozoi të përdoret deri në 6% e fondit
  5.491.232 Lekë pra të trajtohen 73 familje me një fond 329.479 lekë.

   Shkarko aktin