VENDIM NR. 73 DATE 28.12.2022

 • VENDIM NR. 73 DATE 28.12.2022

  Stema_e_Bashkisë_Malësi_e_Madhe.svg

  KËSHILLI BASHKIAK MALËSI E MADHE

   

  VENDIM

   

  NR. 73 DATE 28.12.2022

   

  PËR MIRATIMIN E NIVELIT TE !’AGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZG.IEDHUR DHE TË
  EMËRUAR TË NËPUNËSVE CJVILit,Tit PUNONJËSVE ADMINISTRATIVË PËR VITIN 2023
  TË llASHKISË MALËSI E MADHE ,NJËSIVE ADMINISTRATIVE DHE FUNKSIONEVE TË
  DELEGUARA
  TË NDRYSHUAR

   

   Shkarko aktin