Vendime Këshilli Mars 2020 – Tetor 2020

 • Vendime Këshilli Mars 2020 – Tetor 2020

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 65  Dt: 30.10.2020

  Miratimin e kËrkesËs sË bashkisË malËsi e madhe sË bashku me dokumentacionin pËrkatËs tekniko-ligjor
  tË zotit Tonin Lelçaj.

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 64  Dt: 30.10.2020

  Miratimin e listËs sË tË rËnËve nË luftËn e koplikut 1920

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 63  Dt: 30.10.2020

  Miratimin e “planit Vendor tË menaxhimit tË integruar tË mbetjeve nË
  bashkinË malËsi e madhe 2021-2025

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 62  Dt: 30.10.2020

  Miratimin e dhËnies me qera tË 5 banesave sociale nË tamarË.

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 61  Dt: 30.10.2020

  Miratimii marreveshjes se bashkepunimit mes undp dhe bashkise malesi e madhe.

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 60  Dt: 30.10.2020

  Miratimin e Familjeve ne nevoje per ndihme ekonomike

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 59  Dt: 30.09.2020

  PER DISA NDRYSHIME NE VENDIMIN nr.47 dt. 30.07.2020 “PER DHENIEN E NDIHMES SE MENJEHERSHME FINANCIARE FAMILJES SE SHTETASIT ZNJ. LIZE DELAJ”

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 58  Dt: 30.09.2020

  PER DISA NDRYSHIME NE VENDIMIN nr.46 dt. 30.07.2020 “PER DHENIEN E NDIHMES SE MENJEHERSHME FINANCIARE FAMILJES SE SHTETASIT Z. LUAN DELAJ”

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 57  Dt: 30.09.2020

  PER DISA NDRYSHIME NE VENDIMIN nr.45 dt. 30.07.2020 “PER DHENIEN E NDIHMES SE MENJEHERSHME FINANCIARE FAMILJES SE SHTETASIT Z. PASHKO DELAJ”

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 56  Dt: 30.09.2020

  MIRATIMIN E KERKESES SE BASHKISE MALESI E MADHE SE BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PERKATES.TE Z. HAXHI ABDYLI, OBJEKTI SHTEPI BANIMI E TE CILIT ESHTE DEMTUAR

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 55  Dt: 30.09.2020

  MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TE DESTINACIONIT PER FONDET E PARASHIKUARA PER SEKTORIN E ARSIMIT, KULTURES DHE SHENDETESISE
  PROGRAMI 08220 BRENDA TE NJEJTIT PROGRAM.

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 54  Dt: 30.09.2020

  PER MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TE NIVELIT TE PAGES SE INSPEKTORIT TE TAKSAVE.

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 53  Dt: 30.09.2020

  MIRATIMI PER TRANSFERIMIN E FONDIT NGA PROGRAMI 06260 TEK PROJEKTI BASHKI TE FORTA.

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 52  Dt: 30.09.2020

  MIRATIMIN E FAMILJEVE NE NEVOJE QE DO TE TRAJTOHEN ME NDIHME EKONOMIKE DUKE PERDORUR DERI NE 6% TE FONDIT TE NDIHMES EKONOMIKE

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 51  Dt: 27.08.2020

  EMERTIMIN E SHKOLLES 9-VJECARE GRUEMIRE, SHKOLLA 9-VJECARE “MYFTAR MATAJ”

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 50  Dt: 27.08.2020

  DETAJIMIN E FONDIT REZERVE PER NJESITE E VETEQEVERISJES VENDORE PER VITIN 2020 PER BASHKINE MALESI E MADHE.

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 48  Dt: 30.07.2020

  PER DISA NDRYSHIME NE VENDIMIN nr.39 dt. 30.06.2020 “PER DHENIEN E NDIHMES SE MENJEHERSHME FINANCIARE FAMILJES SE SHTETASIT Z. FATMIR ZARAJ”

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 47  Dt: 30.07.2020

  MIRATIMIN E KERKESES SE BASHKISE MALESI E MADHE SE BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PERKATES.TE ZNJ.LIZE DELAJ, OBJEKTI SHTEPI BANIMI E TE CILIT ESHTE DEMTUAR

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 46  Dt: 30.07.2020

  MIRATIMIN E KERKESES SE BASHKISE MALESI E MADHE SE BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PERKATES.TE Z. LUAN DELAJ, OBJEKTI SHTEPI BANIMI E TE CILIT ESHTE DEMTUAR

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 45  Dt: 30.07.2020

  MIRATIMIN E KERKESES SE BASHKISE MALESI E MADHE SE BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PERKATES.TE Z. PASHKO DELAJ, OBJEKTI SHTEPI BANIMI E TE CILIT ESHTE DEMTUAR

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 44  Dt: 30.07.2020

  MIRATIMIN E EFEKTEVE FINANCIARE SIPAS MARREVESHJES SE BASHKEFINANCIMIT MES BASHKISE MALESI E MADHE
  DHE PROJEKTIT BASHKI TE FORTA, ZBATUAR NGA HELVETAS.

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 43  Dt: 30.07.2020

  MIRATIMIN E TAVANEVE PERFUNDIMTARETE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM VENDOR (FPT)
  2021-2023 TE BASHKISE MALESI E MADHE

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 42  Dt: 30.07.2020

  MIRATIMIN E FAMILJEVE NE NEVOJE QE DO TE TRAJTOHEN ME NDIHME EKONOMIKE DUKE PERDORUR DERI NE 6% TE FONDIT TE NDIHMES EKONOMIKE

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 41  Dt: 30.06.2020

  PER DISA NDRYSHIME NE VENDIMIN nr.27 dt. 30.04.2020 “PER DHENIEN E NDIHMES SE MENJEHERSHME FINANCIARE FAMILJES SE SHTETASIT Z. VASEL KALAJ”

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 40  Dt: 30.06.2020

  MIRATIMIN E KERKESES SE BASHKISE MALESI E MADHE SE BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PERKATES.TE Z. ADEM CANAJ, OBJEKTI SHTEPI BANIMI E TE CILIT ESHTE DEMTUAR

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 39  Dt: 30.06.2020

  MIRATIMIN E KERKESES SE BASHKISE MALESI E MADHE SE BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PERKATES.TE Z. FATMIR ZARAJ, OBJEKTI SHTEPI BANIMI E TE CILIT ESHTE DEMTUAR

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 38  Dt: 30.06.2020

  MIRATIMIN E KERKESES SE BASHKISE MALESI E MADHE SE BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PERKATES.TE Z. ALEKSANDER SMAJLAJ, OBJEKTI SHTEPI BANIMI E TE CILIT ESHTE DEMTUAR

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 37  Dt: 30.06.2020

  MIRATIMIN E DOREHEQEJES SE ANETARIT TE KESHILLIT BASHKIAK MALESI E MADHE Z. PJERIN SPATHARI

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 36  Dt: 30.06.2020

  MIRATIMIN E FAMILJEVE NE NEVOJE QE DO TE TRAJTOHEN ME NDIHME EKONOMIKE DUKE PERDORUR DERI NE 6% TE FONDIT TE NDIHMES EKONOMIKE

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 35  Dt: 27.05.2020

  MIRATIMIN E PROJEKTIT “NDËRTIM UJESJELLËSIT BAJZË DHE FSHATRAVE PËRRETH”

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 34  Dt: 27.05.2020

  MIRATIMIN E KRYETARËVE TË FSHATRAVE TË BASHKISË MALËSI E MADHE

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 31  Dt: 27.05.2020

  MIRATIMIN E FAMILJEVE NE NEVOJE PER NDIHME EKONOMIKE DUKE PERDORUR 6%

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 30  Dt: 30.04.2020

  Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te z. Fatmir Peraj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar.

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 29   Dt: 30.04.2020

  Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te z. Llesh Smajlaj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar.

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 28   Dt: 30.04.2020

  Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te z. Angjelin Prronaj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 27   Dt: 30.04.2020

  Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te z. Vasel Kalaj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 26   Dt: 30.04.2020

  Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te z. Nazmi Semanaj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar.

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 25   Dt: 30.04.2020

  Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te znj. Ferde Jukaj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar.

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 24   Dt: 30.04.2020

  Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te z. Gezim Sufaj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 23   Dt: 30.04.2020

  Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe.se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te z. Ismet Ibraj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar.

  Shkarko aktin
  <!‐‐nextpage‐‐>

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 22   Dt: 30.04.2020

  Akordim i titullit “Qytetar Nderi “ Z. Demush Heba (Pas Vdekjes)

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 21   Dt: 30.04.2020

  Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates te znj. Taze Brahaj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar.

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 20   Dt: 30.04.2020

  Miratimin e kerkeses se Bashkise Malesi e Madhe se bashku me dokumentacionin tekniko ligjor perkates.te z. Rifat Banushaj, objekti shtepi banimi e te cilit eshte demtuar.

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 17   Dt: 30.04.2020

  MIRATIMI I RREGULLORES PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KESHILLIT TE BASHKISE MALESI E MADHE.

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 16   Dt: 30.04.2020

  Miratimi i Marreveshjes se Bashkepunimit ( Akt Dhurimi) ndermjet Shoqates Nderkombetar e te Shpetimit dhe e Zjarrit dhe Bashkise Malesi e Madhe

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 15   Dt: 30.04.2020

  MIRATIMI I PLANIT SOCIAL VENDOR 2020-2023

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 14   Dt: 30.04.2020

  MIRATIMI I PARAQITJES HARTOGRAFIKE TE NDARJES ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TE SIPERFAQES SE BASHKISE MALESI E MADHE SIPAS NJESIVE ADMINISTRATIVE PERBERESE DHE FSHATRAT E TYRE

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 13   Dt: 30.04.2020

  KRIJIMI I MEKANIZMIT TE REAGIMIT TE KOORDINUAR (Mrk) PER ADRESIMIN E RASTEVE TE DHUNES ME BAZE GJINORE DHE DHUNES NE FAMILJE NE BASHKINE MALESI E MADHE.

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 12   Dt: 30.04.2020

  PER MIRATIMIN E TAVANEVE PERGATITORE TE SHPENZIMEVE TE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM(fpt)2021-2023 TE BASHKISE MALESI E MADHE

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 11   Dt: 30.04.2020

  MIRATIMIN E FAMILJEVE NE NEVOJE QE DO TE TRAJTOHEN ME NDIHME EKONOMIKE DUKE PERDORUR DERI NE 6% TE FONDIT TE NDIHMES EKONOMIKE

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 10   Dt: 24.03.2020

  MIRATIMIN E KRITEREVE PER FAMILJET NE NEVOJE QE DO TE TRAJTOHEN ME NDIHME EKONOMIKE DUKE PERDORUR DERI NE 6% TE FONDIT TE NDIHMES EKONOMIKE

  Shkarko aktin

  Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr: 9   Dt: 24.03.2020

  MIRATIMIN E FAMILJEVE NE NEVOJE QE DO TE TRAJTOHEN ME NDIHME EKONOMIKE DUKE PERDORUR DERI NE 6% TE FONDIT TE NDIHMES EKONOMIKE.

  Shkarko aktin